Vi uppskattar meningsfulla ord, fängslande memes och vittiga citat mer än någon annan. Denna webbplats innehåller vår unika samling av smarta fraser och tankar från mer än 500 olika källor, både i textformat och i bilder eller videor.

Citat Om Judar

1. Sidan skulle alla judar vara rika och framgångsrika, medan de å andra sidan skulle smida planer på att störta regeringar genom våldsamma revolutioner.
2. Linus Bylund (Presschef, SD)
Thanks for watching!
3. Främlingsfientlighet De största mest revolutionära förändringarna på denna jord hade inte varit möjliga om motivationen, istället för fanatisk, ja, hysterisk passion, hade varit medborgerlig dygd av lag och ordning.
4. Ordspråk om Jude och citat om Jude – Sveriges största samling ordspråk och citat.
5. En av judendomens stora lärde, Hillel, uttryckte för 2 000 år sedan Torahns grundbudskap på följande sätt: ”Det som är dig själv förhatligt, skall du inte göra mot din nästa.
6. Juden”, där unga judar i Malmö berättar anonymt om sina upplevelser av hat och antisemitism.
7. Project Runeberg
q7
8. Många judar i dag tror inte på en personlig Messias utan vi måste själva skapa Guds rike här på jorden.
9. Inblick Östeuropa
q9
10. I ett samhälle som i det stora hela är fientligt mot judarna – och den situationen har existerat i alla länder där judar har levt ända fram till det tjugonde århundradet är det möjligt att assimileras enbart genom att assimilera antisemitismen.
11. Nordfront.se
q11
12. SD-toppen Carina Herrstedt, riksdagsledamot från Landskrona, ångrar inte att hon vidaresänt ett grovt skämt om minoritetsgrupper.
13. Studylibsv.com
q13
14. ResearchGate
q14
15. Cision News
q15
16. Nordfront.se
q16
17. ResearchGate
q17
18. Vi tror på att man kan skämt om i princip allt, och det är därför vi har valt att inkludera dessa jude skämt.
19. Ledarsidorna
q19
20. Två tredjedelar av Europas judar utplånades i ett antisemitiskt motiverat folkmord under andra världskriget.
21. SVT Nyheter
q21
22. Roligare Liv
q22
23. Aftonbladet
q23
24. Antisemitism/judehat Antisemitism betyder fördomar och fientlighet mot judar därför att de är judar.
25. Sydsvenskan
q25
26. Se innehåller mer än 44000 citat och skulle väga 10 kilo om du hade den i sängen.
27. I fråga om tradition föreligger inte heller någon obruten linje från Om judarna och deras lögner från 1543 fram till den nazistiska propagandan på 1900-talet, även om dokumentet citerades och refererades av nazisterna.
28. 1935Nürnberglagarna kallas den anti-judiska lagstiftning som antogs på partidagarna i Nürnberg den 15 september 1935.
29. Greenpilled.com
q29
30. Kardía religionskunskap – Weebly
q30
31. 2014-12-15 · Björn Söder gästar SVT Aktuellt (5 dec 2014) angående DN-artikeln ”Den leende nationalismen” där det påstås att Söder menat att judar och samer inte är svenskar.
32. Natten till den 23:e september, innan en teaterföreställning om Martin Luther i Botkyrka kyrka, begav sig aktivister från Näste 1 dit för att informera om Luthers radikala åsikter angående det judiska folket.
33. Judiska Församlingen Malmö
q33
34. I slutet av intervjun vill Fredrik Andersson förbjuda Expressen att publicera hans citat: – Inget av det jag sagt till dig nu ska citeras utan att jag gett mitt medgivande.
35. Se sprider kunskap om urfolket samerna som också är en nationell minoritet tillsammans med judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar.
36. Voltaire har anklagats för antisemitism då han skrev negativt om judar i allmänhet ur ett ateistisk perspektiv och på så sätt vara en av föregångarna mellan äldre tiders religiöst motiverade antisemism och den modernare dito [10].
37. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller.
Lämna ett svar